Po-pamokiniai būreliai

 

Mokykloje yra sustiprintas anglų kalbos mokymas.

 

Vieną kartą per savaitę vyksta keramikos užsiėmimai.