Mokytojai

 

Ilona Paknienė

Ilona_Pakniene

Besimokant mokykloje, labai daug sportuodavau. Neturėjau pasirinkus tam tikros sporto šakos, tiesiog patiko sportuoti. Būdama mokinė, atstovaudavau savo mokyklą įvairiuose organizuotuose čempionatuose ir tuo labai didžiuodavausi. Mano noras buvo būti kuo arčiau sporto, todėl baigus mokyklą įstojau į tuometinę Lietuvos Kūno Kultūros Akademiją.

Studijų metu, pasinaudojau proga padirbėti ikimokyklinėje įstaigoje – vaikų darželyje. Nors patirties neturėjau, bet su laiku įgijau pagrindus ir su kitų pedagogų pagalba man sekėsi puikiai, įgijau daug patirties ir žinių .Vaikus visuomet mylėjau ir iš jų jaučiau ta patį – meilę ir simpatiją man. Šiame darbe išdirbau daugiau nei ketverius metus, kuomet visai netikėtai gavau pasiūlymą išbandyti save visiškai priešingoje srityje- aviacijoje. Orlaivio palydovės darbas buvo labai įdomus, nes tiesioginis bendravimas su žmonėmis man patiko. Dar dirbdama orlaivio palydove, baigiau Lietuvos Sporto Universitetą ir įgijau sporto bakalauro laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.

Po kelerių metų sukūriau šeimą, susilaukiau vaikelio ir išėjau ilgų motinystės atostogų. Vaikeliui paaugus apsisprendžiau nebegrįžti į aviaciją ir visgi susieti savo gyvenimą su pedagoginiu darbu. Ieškodama darbo mokykloje, įstojau į Šiaulių Universitetą, anglų filologijos fakultetą, kurį baigus įgijau filologijos bakalauro laipsnį (anglų kalbos pedagogika). Vėl sulaukiau pasiūlymo dirbti ikimokyklinėje įstaigoje ir ilgai nedvejojus sutikau, juo labiau, kad patirties jau turėjau. Dirbant dalyvavau įvairiuose pedagoginiuose kursuose, seminaruose, taip pat dalyvavau Tarptautiniuose Europos sąjungos rengiamuose kursuose Kipre. Ten lankiau įvairias mokyklas, stebėjau įdomias vaikų atliekamas praktines užduotis,susipažinau su kitų šalių pedagogais. Grįžusi, šia patirtimi pasidalinau su kolegėmis ir stengiausi įgyvendinti praktikoje. Šie tarptautiniai kursai atvėrė man akis ir paskatino dar daugiau ieškoti netradicinių mokymo metodų, kol galiausiai atradau Montessori metodą.

Dalyvavau Lietuvos M. Montessori asociacijos organizuojamuose kvalifikaciniuose kursuose ir įgijau Montessori pedagogo kvalifikaciją. Labai apsidžiaugiau, kai gavau kvietimą prisijungti prie vienos iš Montessori pradinių mokyklų Kaune. Dirbdama dar kartą atradau save ir įsitikinau, kad Montessori metodas man yra priimtiniausias ugdant augančią kartą. To vedina, nusprendžiau įkurti pradinę Montessori mokyklą ,,Mažųjų moksliukų atradimų studija”. Džiaugiuosi esama galimybe realizuoti savo idėjas, lūkesčius ir pritaikyti savo žinias dirbant su mažaisiais moksliukais.